Ανιχνευτής Συναγερμού Υπερύθρων και Μικρόκυματων Neo DT EU 10.525 GHz Crow

Ανιχνευτής Neo DT EU 10.525 GHz Crow

Το Neo DT EU 10.525 GHz Crow είναι ένας ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και μικροκυμάτων, κατάλληλος για δύσκολα περιβάλλοντα. Ψηφιακή επεξεργασία σήματος με μικροκύμμα PIR(υπέρυθρη) και MW (μικροκυμματική),ρύθμιση ευαισθησίας Bi-directional αντιστάθμιση ευαισθησίας. Μηδενικοί ψευδό-συναγερμοί λόγω της διπλής τεχνολογίας και με επιλογή ευαισθησίας και στα μικροκύματα και στην υπέρυθρη ανίχνευση. Αποφυγή ζώων μέχρι 25Kg και εμβέλεια μέχρι 15m.