Ανιχνευτής Κουρτίνας MR-CRT Crow

Ανιχνευτής MR-CRT Crow

Ο Ανιχνευτής καθρέπτης τύπου κουρτίνα MR-CRT της εταιρίας Crow χρησημοποιεί ρυθμιζόμενης εστίασης καθρέφτη που βελτιώνει την εστίαση και το επίπεδο της ενέργειας. Η ηλεκτρονική του ανιχνευτή έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να εξαλειφθεί ουσιαστικά ψευδείς συναγερμούς και έχει ακτίvα κάλυψης μέχρι τα 8m.

DOWNLOADS: