Ανιχνευτής Συναγερμού Ορόφης TLC-360 Crow

Ανιχνευτής Ορόφης TLC-360 Crow

Ανιχνευτής Ορόφης TLC-360 Crow με κάλυψη 360° ή 14m διάμετρο με τοποθέτηση στα 3,6m. Ρύθμιση ευαισθησίας και πεδίου κάλυψης. Με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο.