Ανιχνευτής Θραύσης Κρυστάλλων GDB-II Plus Crow

Ανιχνευτής Θραύσης GDB-II Plus Crow

Ο ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων οροφής ή τοίχου GDB-II Plus Crow  είναι δυο συχνοτήτων με βάση ηλεκτρονική ASIC  και ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Έχει ακτίνα κάλυψης 10m και διαστάσεις 93mm x 55mm x 24mm.