Μεταλλικός αναγνώστης Net2 Metal Reader Paxton  στιβαρής κατασκευής (anti vandal) για σύστημα ελέγχου πρόσβασης

Αναγνώστης Net2 Metal Reader Paxton

Μεταλλικός αναγνώστης proximity Net2 Metal Reader της εταιρίας Paxton με απόσταση ανάγνωσης έως 10 εκατοστά. Τοποθετείτε εύκολα, είναι στιβαρής κατασκευής (anti vandal) και είναι ιδανικός για εξωτερικούς χώρους (IP67). Εξωτερικές διαστάσεις  76x76x27mm.