ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με Πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα Βιομετρικούς αναγνώστες βιομετρικός αναγνώστης και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εργοστάσιο Κονιαμάτων στη Δράμα MARMODOM.E.
  • ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με Πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα Βιομετρικούς αναγνώστες βιομετρικός αναγνώστης και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εργοστάσιο Κονιαμάτων στη Δράμα MARMODOM.E.
  • ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με Πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα Βιομετρικούς αναγνώστες βιομετρικός αναγνώστης και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εργοστάσιο Κονιαμάτων στη Δράμα MARMODOM.E.
  • ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με Πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα Βιομετρικούς αναγνώστες βιομετρικός αναγνώστης και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εργοστάσιο Κονιαμάτων στη Δράμα MARMODOM.E.

MARMODOM Α.E.

Εργοστάσιο Κονιαμάτων στo Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης Δράμας. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με Βιομετρικούς αναγνώστες και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων.