Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα βιομετρικός αναγνώστης Βιομετρικούς αναγνώστες και ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εταιρεία Εξόρυξης, Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων και Γρανιτών FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα βιομετρικός αναγνώστης Βιομετρικούς αναγνώστες και ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εταιρεία Εξόρυξης, Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων και Γρανιτών FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα βιομετρικός αναγνώστης Βιομετρικούς αναγνώστες και ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εταιρεία Εξόρυξης, Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων και Γρανιτών FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα βιομετρικός αναγνώστης Βιομετρικούς αναγνώστες και ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εταιρεία Εξόρυξης, Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων και Γρανιτών FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα βιομετρικός αναγνώστης Βιομετρικούς αναγνώστες και ωρομέτρηση με δακτυλικό αποτύπωμα Ασύρματη ζεύξη κτιρίων σε Εταιρεία Εξόρυξης, Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων και Γρανιτών FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εταιρεία Εξόρυξης, Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων και Γρανιτών στo Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης Δράμας. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με Βιομετρικούς αναγνώστες και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων.