424 ΓΣΝΕ
  • 424 ΓΣΝΕ
  • 424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία μας εγκατέστησε Τηλεφωνικές βάσεις στους θαλάμους των ασθενών.