ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λαογραφικό Μουσείο στη Βέροια. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, Σύστημα συναγερμού - Πυρανίχνευσης, Τηλεφωνικό κέντρο και Δομημένη καλωδίωση.