ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. ΑΕΒΕΕ
  • ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. ΑΕΒΕΕ
  • ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. ΑΕΒΕΕ

ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. ΑΕΒΕΕ

Εργοστάσιο Κυτιοποιίας στην Πέλλα. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Τηλεφωνικό κέντρο.