Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε εργοστάσιο Βιομηχανία Κιβωτοποιϊας και Παλετοποιϊας στον Κοπανό Ημαθίας Σ. ΣΙΝΟΣ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε εργοστάσιο Βιομηχανία Κιβωτοποιϊας και Παλετοποιϊας στον Κοπανό Ημαθίας Σ. ΣΙΝΟΣ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε εργοστάσιο Βιομηχανία Κιβωτοποιϊας και Παλετοποιϊας στον Κοπανό Ημαθίας Σ. ΣΙΝΟΣ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε εργοστάσιο Βιομηχανία Κιβωτοποιϊας και Παλετοποιϊας στον Κοπανό Ημαθίας Σ. ΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Σ. ΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανία Κιβωτοποιϊας και Παλετοποιϊας στον Κοπανό Ημαθίας. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.