ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Βιομηχανία Μηχανημάτων Επεξεργασίας & Συσκευασίας Τροφίμων στην Πέλλα. Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.