ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΥΙΟΣ

Κατάστημα Ενδυμάτων στη Βέροια. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και Σύστημα συναγερμού.