Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερες κάμερα σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερες κάμερα σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • κάμερα κάμερες εξωτερικού χώρου Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερα κάμερες εξωτερικού χώρου σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερα κάμερες εξωτερικού χώρου με ασύρματη μετάδοση σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερα κάμερες Αναμεταδότης εικόνας σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερα κάμερες Αναμεταδότες εικόνας σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Εγκατάσταση κάμερα κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Εγκατάσταση κάμερα κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε εργοστάσιο εργοτάξιο ορυχείο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, και Ασύρματη ζεύξη κτιρίων.