Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης  σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε Αστυνομικό τμήμα Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης  σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε Αστυνομικό τμήμα Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης  σύστημα καταγραφής εικόνας Σύστημα παρακολούθησης Κάμερες κάμερα εξωτερικού εσωτερικού χώρου σε Αστυνομικό τμήμα Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνομικό τμήμα Νάουσας. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.