Ε.Λ.Β.Ι.Ζ Α.Ε
  • Ε.Λ.Β.Ι.Ζ Α.Ε
  • Ε.Λ.Β.Ι.Ζ Α.Ε
  • Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
  • Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
  • Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Ε.Λ.Β.Ι.Ζ Α.Ε

Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών Α.Ε στο Πλατύ Ημαθίας. Η εταιρέια μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.