Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος & Συναγερμού
  • Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος & Συναγερμού
  • Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος & Συναγερμού
  • Εγκατάσταση Κλειστού κυκλώματος & Συναγερμού

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δημοτική Επιχ. Ύδρευσης & Αποχέτευσης Βεροίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β). Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και Σύστημα συναγερμού.