ΓΕΤΗΛ Α.Ε.

Κατάστημα με Ηλεκτρολογικό Υλικό στη Βέροια. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και Σύστημα συναγερμού.