Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • Τηλεφωνικά Κέντρα τηλεφωνικό κέντρο τηλεπικοινωνίες Δομημένη Καλωδίωση Racks σε Νοσοκομείο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Νοσοκομειακή Μονάδα στην Βέροια. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει το νέο Τηλεφωνικό Κέντρο το οποίο αποτελείται από δύο νέα Racks όπου τερματίζουν και τα 400 εσωτερικά τηλέφωνα του νοσοκομείου.