Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.
 • Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.

Βιομηχανία Πρόδρομος Παυλίδης ΑΕΒΕ

Άλλο ένα έργο στην Βιομηχανία Πρόδρομος Παυλίδης ΑΕΒΕ στα Γιαννιτσά ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Κατασκευή δίκτυου οπτικών ινών τερματισμένο σε έξι σημεια (Rack), τοποθέτηση συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) IP καμερών, και δημιουργία τριών σημείων control.